JTSEC SK Financing 1, a.s.

elektrina

O nás

JTSEC Financing I, a. s.

Spoločnost JTSEC FINANCING I a.s., ktorá je založená podľa slovenského práva a má právnu formu akciovej spoločnosti, je vlastnená (100 %) spoločnosťou J&T SECURITIES MANAGEMENT PLC so sídlom v Cyperskej republike, ktorá je založená podľa cyperského práva a má právnu formu akciovej spoločnosti (public limited company by shares).

Spoločnosti JTSEC FINANCING a.s. a J&T SECURITIES MANAGEMENT PLC sú súčasťou skupiny J&T PRIVATE EQUITY GROUP LIMITED.

JTSEC Financing I a. s. je účelovo založená spoločnosť na účely vydania dlhopisov. Hlavným predmetom činnosti JTSEC Financing I a. s. bude poskytovanie peňažných prostriedkov získaných emisiou dlhopisov spoločnosti J&T SECURITIES MANAGEMENT PLC, svojmu jedinému akcionárovi, vo forme úveru, pôžičky alebo inej formy financovania.

Kontakt

JTSEC Financing I, a.s.
Sídlo: Dvořákovo nábrežie 8
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
Slovenská republika
info@jtsecfinancing.sk

IČ: 55 213 707
LEI: 097900CAKA0000127045 
Spoločnosť zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sa, vložka číslo: 7522/B